Campus Uilenstede

Project: Campus Uilenstede

Locatie: Amstelveen

Bureau: NEXT architecten

Status: Opgeleverd, 2015

Fotografie: Arno Kwint

 

Campus Uilenstede in Amstelveen onderging een grootschalige herstructurering met als doel het gebied te maken tot een levendige studentencampus, waar men niet alleen graag woont maar ook studeert, werkt en recreëert. Om dit te bereiken zijn in het centrumgebouw in twee richtingen doorbraken gerealiseerd waardoor de sociale veiligheid en leefbaarheid wordt vergroot en aanleiding ontstaat voor ontmoeting op het centrale plein.

Het nieuwe programma krijgt toegang aan het plein en zorgt voor een continue levendigheid in het gebied. De grondslag achter deze reanimatie is de strategie Rumour about the Brand: zorgen dat de vernieuwde campus op ieders netvlies komt te staan, nieuwsgierigheid opwekken en daarmee zorgen dat iedereen komt kijken. Om vervolgens te blijven….en te blijven terugkomen. Terugkomen doe je, wanneer er iets gebeurt. Wanneer er dynamiek is die het centrum tot leven brengt en je benieuwd maakt wat er morgen weer te doen valt. Terugkomen doe je wanneer je je vrienden kan ontmoeten en nieuwe vrienden kan maken. Wij zien het faciliteren van ontmoeting en interactie als de kern van de opgave en we zijn van mening dat architectuur hier een sterke bijdrage kan leveren. Het nieuwe centrum heeft behoefte aan een centraal punt, een genereus kader dat een herkenbaar symbool van de vernieuwing kan worden. Dat hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn. Juist de eenvoud en robuustheid van dat kader schept ruimte; krachtig en herkenbaar.

NEXT architects ontwierp in opdracht voor gedelegeerd ontwikkelaar Lingotto de nieuwe transformatie van het centrumgebouw. In de oorspronkelijke situatie betrof het centrumgebouw een lage plak woningen die drie torenclusters met elkaar verbond. Door deze plak op twee plekken te doorsnijden breken we het centrum open en creëren we een centrale ontmoetingsplek in het hart van de campus. De bestaande structuur van de gebouwen blijft voor een groot gedeelte behouden maar krijgt een nieuwe schil. Variatie in deze nieuwe schil geeft de clusters die met de doorsnijding ontstaan een eigen kleur en identiteit.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *